AC-service

En väl fungerande AC i bilen är något som de flesta uppskattar under de varma månaderna på året. För att se till att fortsätta njuta av en behaglig temperatur är det viktigt att regelbundet se över sin AC i bilen och följa de serviceintervaller som gäller för den aktuella bilmodellen.

 

Regelbunden AC-service

Bilens AC behöver servas regelbundet för att den ska fungera effektivt. För bästa effekt bör AC-service utföras med ett intervall på 24 månader. Regelbunden service ger AC:n ökad livslängd samt  gör att framtida kostsamma reparationer kan undvikas. När AC:n används tappar den i snitt 5 till 8 % köldmedium per år. Den årliga minskningen av medlet innebär att kompressorn måste arbeta hårdare för att kunna ge samma temperatur. Om inte något görs åt minskningen kan det leda till att kompressorn går sönder. En AC-service innebär att kylmedlet töms, vägs och renas för att sedan fyllas på igen. Eventuella läckor bör också åtgärdas.

 

Löpande underhåll av AC

Genom att löpande underhålla AC-systemet genom enkel rengöring förlänger du livslängden på klimatanläggningen. En utsatt del av AC-systemet är kondensorn som är placerad framför kylaren. Kondensorn utsätts regelbundet för stenskott och insekter. På vintern kommer även vägsaltet åt kondensorn. Se till att regelbundet tvätta bort smuts och vägsalt från kondensorn för att minska risken för korrosion. Kupéfiltret bör bytas ungefär en gång per år. I filtret samlas damm och smuts vilket gör att det fungerar sämre. Tänk även på att AC:n bör användas c.a. en gång per månad på vintern för att AC-systemet ska hållas igång. Om klimatanläggningen inte används på länge kan det lukta illa när systemet börjar användas igen. Det finns särskilda bakteriedödande medel som sprutas på förångaren för att få bort lukten. Om din bil har ett defrostersystem brukar det systemet dra igång AC:n även på vintern. Det är en bra funktion eftersom du inte behöver tänka på att aktivt sätta igång AC:n då och då under vinterhalvåret.

 

Bra kylmedel

Det är viktigt att välja rätt kylmedel när en AC-service ska utföras. Det finns tyvärr exempel på företag som har sålt medel som visat sig vara brandfarliga och explosiva. Kontrollera vilket medel som är säkert att använda i bilens AC och följ noggrant säkerhetsanvisningarna. Det finns flera olika typer av köldmedium. HFC är ett vanligt köldmedium som innehåller väte, fluor och kol. Det finns i olika varianter beroende på vilken sammansättning det har. Namnet brukar anges med bokstaven R följt av siffror. Siffrorna beskriver medlets kemiska struktur och anger vilket antal atomer från väte, fluor och kol som det innehåller.

 

Verktyg för AC-service

En AC-service är inte något för nybörjaren utan bör utföras av en professionell verkstad i de flesta fall. En felaktigt utförd service kan i värsta fall leda till en farlig gasläcka. För att en AC-service ska bli bra krävs rätt verktyg. De flesta återförsäljare har speciella verktygsset som är anpassade efter service på AC-system. I dessa ingår bland annat hylsor och torx. Även en vakuumpump och en köldmediumvåg är verktyg som behövs vid en AC-service.

 

Senaste inläggen